Services

 

การฉีดสลายไขมันเฉพาะจุดเช่นหน้าท้องต้นแขนต้นขาสะโพกเอว  ใต้คางเป็นการฉีดสลายไขมันได้อย่างตรงจุดตามที่ต้องการโดยการใช้กลไกสลายไขมันด้วยการฉีดตัวยาเข้าสู่ชั้นไขมันส่วนลึกทำให้ไขมันที่จับตัวเป็นก้อนๆ สลายออกเป็นไขมันเหลว  แล้วจะถูกขับออกทางเหงื่อหรือปัสสาวะ

 

ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

2,000 บาท / ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณที่จะรักษา

 

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของคลินิก