Services

 

เทคนิคใหม่! ในการร้อยไหม ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเส้นไหม 6มิติ จะช่วยเพิ่มแรงดันในการดึงหน้าเป็น 2 เท่า ให้ไหมเกาะติดกับผิวหน้ามากขึ้นช่วยปรับรูปหน้าเรียวเล็กฟื้นฟูสภาพผิวที่หย่อนคล้อยให้ดีขึ้น

 

ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

2,500 บาท / เส้น

 

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของคลินิก