Services

 

การฟื้นฟูเซลล์ผิว ด้วยนวัตกรรมการเซลล์บำบัด ที่เพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์

เป็นการนำเซลล์ที่สมบูรณ์แทรกซึมเข้าไปใต้ชั้นผิว เพื่อให้เซลล์ที่สมบูรณ์บำบัด และ

ฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสดใส คืนสุขภาพให้กับผิวอย่างเเท้จริง

 

ผลที่ได้รับ

ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและสภาพผิวของแต่ละบุคคล


รายละเอียดราคา

25,000.- / 1 หน่วย   ( 1 หน่วย = 1,000,000 cell )


ข้อควรปฎิบัติในการรับบริการ

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของคลินิก