Services

    นวัตกรรมกรกระชับสัดส่วนโดยไม่ใช้การผ่าตัด ปัจจุบันมีนวัตกรรมล่าสุดที่ยอมรับกันแพร่หลาย คือ กลุ่มของโปรแกรม Body Firm ที่สามารถเผาพลาญไขมันส่วนเกินที่มีอยู่ในร่างกาย ทำให้ไขมันหดตัว และลดลง เพิ่มความกระชับ และเรียบเนียนของผิว กลุ่มของโปรแกรม Body Firm เป็นการกระชับสัดส่วน ขจัดไขมันส่วนเกินที่มีประสิทธ