3. ผลิตภัณฑ์ยาละลายหัวสิวก่อนล้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกำจัด ต้นต่อ และเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว สิว อักเสบ สิวอุดตัน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ช่วยลดการเกิดสิวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย