News & Events

กานต์ชนกคลินิกร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ ฯลฯ

กานต์ชนก คลินิก ร่วมกับ บริษัท SunShine Plus
สำหรับลูกค้าที่มีส่วน ร่วมในการซื้อคูปองทำหน้ากับทาง Sun Shine Plus หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เรานำรายได้ทั้งหมดไปร่วมทำบุญ ที่
มูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ ,มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ,มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา งานนี้ นอกจากได้ความสวยแล้ว ลูกค้าทุกท่านก็ยังได้บุญอีกด้วยนะค่ะ