News & Events

งานเปิดศูนย์เลเซอร์กานต์ชนกคลินิก สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

บรรยากาศงานเปิดศูนย์เลเซอร์กานต์ชนกคลินิก สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552