News & Events

งานเปิดสาขาใหม่กานต์ชนกคลินิกสาขาบิ๊กซีพระราม4

ภาพบรรยากาศงานเปิดกานต์ชนกสาขาใหม่บิ๊กซีพระราม4 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552