Area Manager

***หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

               ลักษณะงาน

              1. ทำการตลาดและสร้างยอดขายให้กับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

  2. บริหารการจัดการพื้น ที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริษัทฯได้

  3.ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

  4.เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

คุณสมบัติ

   1.ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

   2.วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

   3.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์

 

สวัสดิการ 

 1. ประกันสังคม
 2. สวัสดิการการเบิกยาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการหัตถการ
 4. สวัสดิการทำหน้า
 5. เบี้ยขยัน
 6. เบี้ยเลี้ยง
 7. ค่าคอมมิชชั่น
 8. เงินกู้
 9. ของขวัญวันเกิด
 10. ปรับเงินประจำปี
 11. ค่าเดินทาง
 12. เงินช่วยเหลือค่าทำขวัญบุตรเกิดใหม่, งานมงคลสมรส ฯลฯ
 13. อื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • รับสมัครผ่านทาง E-mail : bee@kcnclinic.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

 

 

ติดต่อ :  คุณณิชาภา

237 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์  : 08-2796-4898 

แฟกซ์      : 02-8966901

E-mail      :  hr@kcnclinic.com. 

เว็บไซต์    :  http://www.kanchanokclinic.com