Beauty Tips

โรคอ้วนกับโรคภัยเป็นของคู่กัน


1. จากสถิติพบว่าผู้มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 20 จะมีโอกาสหัวใจวายมากขึ้น 3 เท่า

 

2. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผอม

 

3. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนผอม

 

4. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีมากกว่าคนผอม

 

5. คนที่อ้วนมากๆ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40

  • ผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดมะเร็งมดลูกรังไข่ และเต้านมได้มากกว่า ผู้หญิงที่มีน้ำหนักปกติ
  •  
  • ผู้ชายจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าผู้ชายที่มีน้ำหนักปกติ
  •  

6. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับข้อมากกว่าปกติ เช่น ข้อสะโพก, ข้อเข่า และข้อเท้า เพราะต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ

 

7.คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดได้มากกว่าคนผอม

 

8. คนอ้วนจะมีภาวะการตั้งครรภ์ยาก และจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอด

 

9. คนอ้วนจะมีปัญหาทางด้านเพศสัมพันธ์ และความสุขทางเพศจะน้อยลง

 

คนอ้วนจะประสบอุบัติเหตุได้มากกว่าคนปกติ เนื่องจากขาดความคล่องแคล่ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงกว่าและรักษาได้ยากกว่าคนผอม