Beauty Tips

เป็นสิว.. เลือกใช้ เครื่องสำอางอย่างไรดี


 

เลือกใช้ make-up ที่เป็นฝุ่น เนื่องจากมีโมเลกุลใหญ่จะเกาะอยู่ด้านนอกของผิว ไม่ซึมลงไปอุดตัน เช่น แป้งฝุ่น, blush-on, eye shadow ที่เป็นฝุ่น (ปัจจุบันมีเป็น cream มาให้เลือกใช้ด้วย ซึ่งอาจอุดตันได้ง่ายกว่า)หลีกเลี่ยงครีมรองพื้นเนื่องจากซึมลงไปอุดตันได้ง่ายมากและทำความสะอาดยาก หากจำเป็นต้องใช้ให้เลือกชนิดที่เป็น water-based แทน oil-based แป้งอัดแข็งที่ผสมรองพื้นทำให้เกิดการอุดตันได้มากกว่าแป้งฝุ่น แต่อาจน้อยกว่าการใช้รองพื้นที่เป็นครีม อย่างไรก็ตามถ้ามีสิวมากควรหลีกเลี่ยงไปก่อน การเช็ดด้วย toner ขณะเป็นสิวอาจเป็นการรบกวนรุนแรงต่อหัวสิวอักเสบ อาจทำให้หัวสิวแตกเป็นแผลเกิดการอักเสบมากขึ้นได้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า non-comedogenic ซึ่งหมายความว่าไม่กระตุ้นการเกิดหัวสิวหรือcomedone, ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน